Käyttöoikeussopimus

Palvelun kuvaus

Tämä käyttöoikeussopimus koskee seuraavia palveluita:

  • raamattu365.fi

Multiversum Oy voi lisätä palveluun ominaisuuksia ja poistaa niitä käytöstä harkintansa mukaan. Multiversum Oy voi muuttaa palveluiden sisältöä, sopimusta tai palveluiden käyttämiseen tarvittavia laitteita koskevia vaatimuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan tämän käyttöoikeussopimuksen lisäksi palvelun ylläpidon antamia ohjeita.

Rekisteröityminen käyttäjäksi

Käyttäjän pitää rekisteröityä palveluun ja ilmoittaa Multiversum Oy:n pyytämät tiedot rekisteröinnin yhteydessä. Käyttäjän pitää olla täysi-ikäinen.

Käyttäjätunnus ja salasana

Osaa palvelusta voi käyttää vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjän tulee säilyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa huolellisesti siten, että ne eivät joudu muiden tietoon ilman käyttäjän suostumusta. Käyttäjä vastaa kaikista hänen käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tehdyistä toimista. Mikäli käyttäjätunnus tai salasana on joutunut sivullisen tietoon ilman käyttäjän suostumusta, käyttäjän tulee omatoimisesti vaihtaa salasanansa. Ongelmatilanteissa tulee ottaa yhteyttä palvelun ylläpitoon.

Käyttäjä saa rekisteröityä vain yhteen kertaan yhteen palveluun ja hänen pitää tehdä rekisteröinti omilla tiedoillaan.

Käyttäjän velvoitteet

Palvelua käyttäessään käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita soveltuvia säännöksiä sekä hyviä tapoja. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä, linkittämättä tai välittämättä palvelussa aineistoa, joka on lain, hyvien tapojen tai kristillisten arvojen vastaista. Käyttäjä ei saa myöskään levittää apostolisen uskontunnustuksen vastaisia oppeja palvelun kautta. Käyttäjä sitoutuu olemaan levittämättä minkäänlaista kaupallista mainontaa tai informaatiota sivustolla. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin joita ovat esim. hakkerointi, salasanojen utelu ja muu vastaava yleistä toimivuutta haittaava toiminta. Tämänkaltaiset tapaukset ilmoitetaan aina poliisille.

Käyttäjä vastaa siitä etteivät hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot aiheuta haittaa palvelulle tai muille palvelun käyttäjille.

Käyttäjä sitoutuu olemaan laittamatta palveluun mitään tekijänoikeuden alaista materiaalia mukaan lukien muiden kuvia, musiikkia tai videoita.

Käyttäjä myöntää Multiversum Oy:lle oikeuden tarvittaessa korvauksetta muuttaa, kopioida, poistaa, julkaista tai olla julkaisematta sisältöä, jonka käyttäjä on tässä palvelussa tuonut saataville.

Käyttäjä sitoutuu olemaan lojaali palvelun ylläpitoa kohtaan. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että käyttäjä ei rupea keräämään joukkoa joko jotain yksittäistä käyttäjää tai palvelun ylläpitoa vastaan. Käyttääjä sitoutuu myös siihen, että ei julkaise ylläpidolta saamiaan viestejä blogissa tai muissa julkisissa foorumeissa.

Käyttäjän tulee hyväksyä ne sanktiot jotka määräytyvät hänen mahdollisesta sääntöjenvastaisesta toiminnastaan. Ylläpidon antamista huomautuksista, varoituksista ja porttikielloista ei voi valittaa. Porttikiellon ollessa voimassa ei saa rekisteröityä uudelleen uudella tunnuksella.

Ylläpito voi ottaa joko kaikki oikeudet tai osan oikeuksista pois mikäli käyttäjä rikkoo palvelun sääntöjä. Jos käyttäjä on maksanut palvelun käyttömaksun ja toimii ohjeiden vastaisesti, hänelle ei palautetan käyttömaksua takaisin missään tilanteissa. Käyttäjä tiedostaa sen, että hän menettää maksamansa käyttömaksun mikäli toimii ohjeiden vastaisesti ja saa porttikiellon palveluun. Jos poistettu käyttäjä rekisteröityy palveluun uudella tunnuksella, häneltä voidaan ottaa oikeudet edelleen pois aikaisemman toiminnan vuoksi ilman eri ilmoitusta.

Veloitettua käyttömaksu ei palauteta myöskään siinä tilanteessa, että käyttäjä poistaa itse tunnuksensa palvelusta. Käyttömaksua ei voi myöskään siirtää kenellekään.

Jatkuva sääntöjen rikkominen johtaa tunnuksen sulkemiseen palvelusta, joko määräajaksi tai lopullisesti. Sääntöjen törkeä rikkominen voi johtaa oikeustoimiin, mikäli rikkomus täyttää rikoksen tunnusmerkit.

Multiversum Oy:n oikeudet ja velvoitteet

  • Multiversum Oy pyrkii varmistamaan palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa jatkuvaa palvelun virheetöntä toimintaa.
  • Multiversum Oy ei vastaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat palvelun käytöstä. Multiversum Oy ei myöskään ole millään tavoin vastuussa palvelun ja käyttäjän välisestä tietoturvasta, eikä vastaa viestien sisällöstä eikä perillemenosta.
  • Multiversum Oy ei ole vastuussa käyttäjän palveluun tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä.
  • Multiversum Oy ei ole vastuussa käyttäjien toisilleen mahdollisesti aiheuttamista henkisistä tai fyysisistä vahingoista.
  • Multiversum Oy voi lopettaa palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta, ja näissä tapauksissa se voi poistaa kaikki käyttäjän tiedot.
  • Multiversum Oy:lla on oikeus muuttaa tai laajentaa palvelua ja sen käyttöehtoja niin halutessaan.
  • Edellämainituista ehdoista voidaan poiketa viranomaisten vaatimuksesta ja Multiversum Oy voi luovuttaa tietoja viranomaisille heidän pyynnöstään.

Tietosuoja

Multiversum Oy noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään. Tarkemmin tietosuojaselosteessa.

Oikeudet palveluihin

Kaikki oikeudet (esimerkiksi tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) palvelussa kuuluvat Multiversum Oy:lle.

Linkit ja mainokset

Multiversum Oy ei vastaa palvelussa olevien mainosten sisällöstä, eikä mainoksissa tai linkeissä tarjottavien palveluiden sisällöstä, virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

Sovellettava laki ja oikeustoimipaikka

Palveluihin ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehtoja ja palvelua koskevat riidat käsitellään Joensuun käräjäoikeudessa.